PRESENTACIÓ

En aquesta jornada, orientada a professionals de l’àmbit del desenvolupament i l’aprenentatge infantil, es donaran a conèixer els possibles signes d’alerta que han de facilitar la detecció i la intervenció amb l’infant i la seva família.

És fonamental fer una bona detecció de les possibles alteracions del desenvolupament en tots els àmbits, poder fer la intervenció adient per minimitzar o eliminar les conseqüències de qualsevol trastorn.

ORGANITZADORS

ELS PONENTS

En aquesta jornada hi participaran 18 ponents. Professionals destacats de diferents especialitats que aportaran la seva visió i coneixements de cada un dels temes que es tractaran al llarg de la jornada.

EL PÚBLIC

La jornada “Vigilem perquè aprenguin. Signes d’alerta durant l’aprenentatge”, va dirigida a diferents professionals de l’àmbit del desenvolupament i de l’aprenentatge infantil.

L'ESPAI

L’Ateneu Auditori de Banyoles és l’espai on es realitzarà la Jornada. Aquest foma part d’una de les quatre àrees de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM)

L'ENTORN

La ciutat de Banyoles és la capital de la comarca del Pla de l’Estany, al centre de les comarques gironines. El seu principal atractiu, l’Estany, l’ha convertit en una ciutat dinàmica, oberta als demés i emprenedora.

ELS PONENTS

Coneix els professionals de la Jornada

Eduard Carreras
PEDIATRA
Cap del Servei de Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Professor de Pediatria, Universitat Autònoma de Barcelona.


Eulàlia Turón

PEDIATRA ESPECIALISTA EN NEUROPEDIATRIA
Servei de Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Atenció neuropediàtrica de l’Escola de Patologia del Llenguatge.


M. del Prado Venegas

ORL ESPECIALISTA EN OTOLOGIA INFANTIL
Servei ORL de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.


Mariana Ferreiro

FONOAUDIÒLOGA
Coordinadora acadèmica dels Màsters en Teràpia Miofuncional i Disfàgia de l’Escola de Patologa del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.


Íngrid Fontanals

LOGOPEDA
Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Professora del Grau de Logopèdia de la UAB

Helena Bascuñana
METGESSA REHABILITADORA
Cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.


Carmen García

NEUROPSICÒLOGA
Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Professora del Grau de Logopèdia de la UAB. Coordinadora del Màster en Neuropsicología Clínica del Departament de Medicina de la UAB.


Anna Bagó

PSICOLÒGA I LOGOPEDA
de l’Escola de Patologa del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.


Carme Martín

PSICOPEDAGOGA I LOGOPEDA
de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Victòria González

PSICOPEDAGOGA I LOGOPEDA
de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Francesc Cuxart
DOCTOR EN PSICOLOGIA
Professor de la UAB. Consultor de la xarxa de Serveis Autisme la Garriga.


Rosanna Marí
NEUROPSICÒLOGA I LOGOPEDA
CDIAP Baula de l’Hospitalet de Llobregat. Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Professora del Grau de Logopèdia de la UAB.


Laia Mas
MESTRA D’EDUCACIÓ ESPECIAL I LOGOPEDA
Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.


Josep M. Vendrell
NEURÒLEG
Director de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.


Rosa Fontàs
PSICÒLOGA
Coordinadora del CDIAP Pla de l’Estany.


Míriam Julià
LOGOPEDA
CDIAP Pla de l’Estany.

PROGRAMA

Actes i ponències de la Jornada
08:30 - 09:00

Acreditacions

Lliurament d'acreditacions i accés a la sala d’actes.
09:00 - 09:30

Presentació

Inauguració i parlaments
CDIAP Pla de l'Estany EPL - HSCSP Autoritats

DEL BRESSOL A PRIMÀRIA (I)

09:30
Auditori

Quan tot va bé

Desenvolupament maduratiu global: neurologia, psicologia, llenguatge.
Eduard Carreras
Cap del Servei de Pediatria, HSCSP.
10:00
Auditori

I si alguna cosa no rutlla?

Detecció precoç dels signes clínics d’alerta.
Eulàlia Turón
Neuropediatra, Servei de Pediatria, HSCSP. 
10:30
Auditori

Hi sent bé?

Alerta de problemes auditius de 0 a 6 anys.
M.P. Venegas
ORL, Otologia infantil, Servei ORL HSCSP. 
11:00
Auditori

Com respira?

La respiració oral i la seva repercussió negativa sobre l’aprenentatge.
Mariana FerreiroFonoaudiòloga. EPL-HSCSP.
11:30

Pausa

DEL BRESSOL A PRIMÀRIA (II)

12:00
Auditori

Ja menja com cal?

Nutrició i problemes d’aprenentatge.
Íngrid FontanalsLogopeda. EPL-HSCSP.
12.30
auditori

S’ho empassa bé tot?

Disfàgia infantil.
Helena BascuñanaServei Medicina Rehabilitadora.
HSCSP.
13.00
Auditori

La família com a primera escola

Els avantatges de sembrar en un terreny ben adobat.
Javier OrtegaPsicòleg. Escola de Teràpia, HSCSP.
13.30

Pausa

ACTIVITATS INSTRUMENTALS

15.00
Auditori

Estar atent, comprendre i saber respondre com cal.

Atenció, percepció, coordinació i funcions executives.
Carmen García
Neuropsicòloga, HSCSP. 
15.30
Auditori

Comprèn els sons de la llengua i els sap aplicar?

Consciència fonològica i alteracions fonètiques de la parla.
Mariana Ferreiro
Fonoaudiòloga.
Ana Belmonte
Logopeda. EPL-HSCSP. 
16.00
Auditori

S’encalla o només m’ho sembla?

Detecció de disfluències atípiques.
Anna Bagó
Psicòloga i Logopeda EPL-HSCSP. 
16.30
Auditori

Dels indicadors de sospita a l’actuació precoç.

Procediments de detecció per tal de fer una prevenció eficaç.
Carme Martín
Psicopedagoga
Victòria González
Psicopedagoga EPL-HSCSP. 
17.00

Pausa

FAMÍLIA I ENTORN

17.30
Auditori

No es porta bé, o m’he desfasat en fer-me gran?

Aprenentatge i conductes problemàtiques.
Francesc Cuxart
Doctor en Psicologia. Professor de la UAB.
18.00
Auditori

Expliquem-ho bé

El necessari domini de l'entrevista dels professionals amb les famílies.
Rosa Fontàs
Psicòloga.
Miriam Julià
Logopeda, CDIAP Pla de l'Estany.
18.30
Auditori

Telemedicina en infants amb dificultats lectores

Actuació sobre els signes d’alerta en lectoescriptura.
Rosanna Marí
Neuropsicòloga.
Laia Mas
Logopeda. EPL-HSCSP.
19.00
Auditori

Neurologia de la transmissió cultural

Pinzellades sobre el cervell i l'aprenentatge.
Josep M. Vendrell
Neuròleg. EPL-HSCSP
19.30

Cloenda

COM ARRIBAR I CONTACTE

CDIAP
Pla de l’Estany

C/ Catalunya, 48
17820 BANYOLES

972 57 68 52
cdiap@plaestany.cat

PLANIFICA LA TEVA ESTADA A BANYOLES
turisme.banyoles.cat

RESTAURANTS PROPERS

Restaurant La Fonda Banyoles

C/ Canal, 19
972 57 32 05

Restaurant La Magrana

C/ Major, 10
972 57 25 49

Ateneu Bar

Plaça Major, 40
620 300 921

Bar Can Pons

Plaça Major, 7
972 572 790

Restaurant El Capitell

Plaça Major, 14
972 57 31 24

Restaurant Al Born

Carrer del Born, 10
972 98 17 08